Published on oktober 28th, 2013 | by admin

Doe de Big Five Test en leer alles over jezelf

Aan het begin van het MonkeyDo traject kijken we welke test er nodig is voor het bedrijf of voor het team. Leden van het team krijgen een login-code en doen de test op internet. Naast persoonlijke interviews, informatie over het bedrijf en een visuele scan door het bedrijf om de cultuur, is dit een goede basis om ons plan te trekken hoe we met het team onderweg gaan. In dat traject is het ook handig om te weten met welke persoonlijkheden je te maken hebt. Deze digitale test verschaft je daartoe inzicht. Waar de Belbin-test ons helpt om de juiste teams samen te stellen, kan deze test inzicht geven in je eigen persoonlijkheid.

De naam van dit persoonlijkheidsmodel ‘Big Five’ slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in zijn soort.

The Big Five is een theoretisch neutraal model, gebaseerd op het voorkomen van persoonsbeschrijvende termen in de natuurlijke taal. In dit model worden individuele verschillen gegroepeerd in vijf onafhankelijke factoren, te weten extraversie, altruïsme (vriendelijkheid), openheid (voor nieuwe dingen), consciëntieusheid (ordelijkheid) en neuroticisme (emotionele instabiliteit). De laatste twee eigenschappen worden als meest bepalend gezien voor het functioneren in een werksituatie. Het Big Five model wordt ook gebruikt om leiderschapsmodellen te plaatsen.

Ben je nou geïnteresseerd om zo’n test eens te doen, los van een MonkeyDo, mail dan even.

Big-Five---5-domeinen

Big-Five-30-facetten

Tags: , , , , , ,Back to Top ↑