Published on May 24th, 2013 | by thezooooo

Wat motiveert ons?

This item will be translated on a later date.

Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creëren en bij te dragen aan zinvolle zaken.

Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen.

De auteur gaat ervan uit dat er drie soorten factoren zijn die de mens aanzetten tot gedrag (‘drives’): biologische (eten, drinken en seks), extrinsieke (straffen en belonen) en intrinsieke. In zijn boek “DRIVE” concludeert hij dat het belonen en bestraffen van (on)gewenst gedrag niet altijd werkt. En dat intrinsieke drives, het resultaat van sociaal-economische evolutie, bepaald worden door drie wilselementen: autonomie (zelfbeschikking en controle over de omgeving), meesterschap (de onderzoeksdrang om iets of iemand te verbeteren) en zingeving (behoren tot een gemeenschap). Voor de analyse gebruikt hij bekende experimenten en hedendaagse sociaal-economische voorbeelden uit de Verenigde Staten. Zijn conclusies sluiten aan bij de motivatietheorie van Deci & Ryan (cognitieve evaluatietheorie) en van Csikszentmihalyi (flow). Ook de bevindingen met de HR-methode ROWE (Result Only Work Environment) ondersteunen zijn conclusies. Op grond daarvan geeft hij tips aan managers om mensen beter gemotiveerd te maken.

Maar je kunt ook dit filmpje vast kijken. Een lezing van hem, door RSA goed geïllustreerd. En je kunt alles vinden op zijn website.

Go to Dan Pink

 Back to Top ↑