Published on december 24th, 2021 | by thezooooo

Aard van het beestje

Mensen maken organisaties en organisaties maken mensen. De aard van het beestje is belangrijk bij het bouwen van reputatie. Welke drijfveren zijn daarbij dominant? Waar gaan de lichtjes in de ogen van aan? Drijfveren van mensen zijn meetbaar en ze zijn sterk verbonden met de dingen die we doen en voelen. Ieder mens heeft een aantal dominante drijfveren, die elkaar soms aanvullen, maar ook met elkaar op gespannen voet kunnen staan. Bij elkaar opgeteld vertellen ze je van alles over de potentie van het team. Dat helpt ons weer bij de transformatie. Er kan nog zo’n mooie strategie liggen, maar als de mensen deze niet herkennen, omarmen, niet willen doorontwikkelen en uitwerken, dan houdt het op.

Het drijfverenonderzoek is doorgaans een onderdeel van onze cultuursafari. Die zetten we in voor de ontwikkeling van een authentieke, aantrekkelijke strategie, die uitmondt in een verhaal, een concept dat op meerdere vlakken uitgewerkt wordt.

Omdat we enthousiast zijn over “Aard van het beestje”, hebben we besloten om dit ook apart aan te bieden. Dus zonder de cultuursafari met strategie-ontwikkeling. Het is namelijk reuze effectief bij teamontwikkeling, om elkaar (beter) te leren kennen en de samenwerking binnen teams te verbeteren. Maar ook bij het management is het heel erg handig om inzicht te krijgen in de eigen drijfveren en drijfverenpatronen die verbonden zijn met de eigen manier van leiding geven. Dat helpt weer bij het aansturen en het geven van vertrouwen en ruimte aan de medewerkers. Op individueel niveau krijgt men inzicht in de eigen drijfveren. Bewustwording is natuurlijk altijd een groot goed, ook in het werkleven.

Hoe werkt het?
‘Aard van het beestje’ bestaat uit een online drijfverenonderzoek, een vragenlijst van zo’n 20 minuten. De antwoorden worden vertaald in een uitslag die een beeld geeft van de wil en wensen van mensen en van hun persoonlijkheid, van de manier waarop ze samenwerken, van “hoe de dingen gaan” in de organisatie en van de manier van leiding geven.

The Zooooo analyseert en reflecteert daarna op de uitslag. We maken een rapportage met uitleg voor een workshop met de groep (1 dagdeel, maximaal 12 mensen). Tijdens de workshop kijken we met elkaar naar de groepsuitslag.  Natuurlijk krijgt elke deelnemer haar/zijn persoonlijk uitslag in een verslag. En kan er altijd 1 op 1 vragen beantwoordt worden. Ga uit van een doorlooptijd van 3 weken (tussen test en workshop).

En daarna?
Onze ervaring leert dat het helpt om gedurende het werk over een langere tijd hierop terug te komen. Herkenbaarheid krijgen op het gedrag, op de drijfveren en met elkaar hiermee werken, vraagt om herhaling. Dit kan heel goed gecombineerd worden tijdens het werk in de praktijk. Juist door hierop mee te lopen en dan ter plekke even stil te staan bij wat er gebeurt en hoe dat klopt bij de drijfveren, vergroot het inzicht, geeft direct kennis en bevordert de voortgang tijdens en van processen. Soms doen we een paar spreekuren (vaste tijden, verspreid over zeg 3 maanden) waar mensen dan persoonlijk nog wat uitleg en coaching kunnen ontvangen rondom deze drijfveren.

Meer weten? Neem contact met ons op. Stuur een mail naar de oppasser@thezooooo.comBack to Top ↑